Beloningsbeleid Acquis

Het beleid van ons bedrijf is gericht op de langdurige relatie en in het belang van onze klanten. Om dit te bereiken is het belangrijk dat wij beschikken over goed gekwalificeerde en betrokken medewerkers.

Ons beloningsbeleid is gestructureerd op een manier dat het bijdraagt aan het bevorderen, aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers niet geprikkeld worden door de beloning voor onzorgvuldig omgaan met klanten. Daarom ontvangen onze medewerkers alleen een vast salaris. Er is een mogelijkheid om een 13e maand uit te keren, dit is afhankelijk van de bedrijfsresultaten en de prestaties van de medewerker.

In het boekjaar 2022 is €85,910  aan variabele beloning uitbetaald.

De overige bepaling van artikel 1 : 120 (2b) van Wft is niet van toepassing op onze onderneming.

Remuneration policy Acquis

Our company’s policy is focused on the long-term relationship and with interests of our customers. To achieve this, it is important that we have well-qualified and committed employees.

Our remuneration policy is structured in such a way that it contributes to promoting, attracting and retaining the right employees. We ensure that our employees are not stimulated by the reward for the careless handling of customers. That is why our employees only receive a fixed salary. Depending on the business results and the performance of the employee, there is the possibility of paying out a 13th month.

€85,910 of variable remuneration was paid in the 2022 financial year.

The other provision of Section 1: 120 (2b) of the Wft does not apply to our company.