De Acquis Index geeft trends weer die Acquis signaleert in de leasevolumes van bedrijfsequipment, wat een nuttige indicator kan zijn voor opkomende trends in de lease-industrie.

Aan het begin van een nieuw jaar is de impact van de pandemie op de verhuurvolumes in 2020 duidelijk geworden. De scherpe daling van de volumes toen het coronavirus vorig jaar in maart en april toesloeg werd gevolgd door een positieve herstelperiode in het derde kwartaal. Dit herstel zette zijn opwaartse lijn echter niet voort tijdens het vierde kwartaal, we zagen dat de volumes voor nieuwe leaseovereenkomsten in heel Europa afvlakten. Dit was grotendeels te verwachten, aangezien het optimisme van een terugkeer naar één of andere vorm van normaliteit tijdens de nazomermaanden werd vervangen door ongerustheid; Europa zette zich schrap om de extra druk te weerstaan die de winter zou brengen bij het beheersen van het virus.

Klik om grafieken van de Acquis Index te bekijken

Jaar-op-jaargegevens laten zien dat de volumes de laatste paar maanden van het jaar rond 25% onder 2019-niveaus bleven. Toch presteerden bepaalde leasingsectoren, waaronder kantoor- en computerapparatuur, beter dan andere gebieden; bedrijven en personeel pastten zich goed aan aan nieuwe werkomgevingen. Het is niet vreemd dat de zwaar getroffen restaurantindustrie achterbleef bij het herstel van het leasevolume, veranderend overheidsbeleid was hier de boosdoener.
Om terug te keren naar de niveaus van vóór Covid, moet er in 2021 een aanzienlijke boost plaatsvinden. Ondanks de introductie van vaccinatieprogramma’s in heel Europa, verwachten we dat de startvolumes van leasecontracten in het eerste kwartaal van 2021 merkbaar lager zullen blijven als gevolg van aanhoudende lockdowns in de meeste Europese markten.

James Rudolf, Chief Commercial Officer van Acquis, merkt op: “Dat de nieuwe leasevolumes zich tegen het einde van het jaar herstelden tot ongeveer 75% van de volumes van vóór Covid, kan wijzen op de veerkracht van de sector. Ondanks dat de winter kwam, wanneer de druk op de gezondheid altijd meer wordt ervaren, verloor het herstel geen substantieel terrein. We zagen pieken in de activiteit in juli en oktober, beide maanden die samenvielen met het verminderen van de beperkingen en beide niet onderbroken door feestdagen. Nu we uitkijken naar de lente, valt nog te bezien wat de impact zal zijn van de beëindiging van de ondersteuningsregelingen van de overheid op bedrijven. Echter we zijn optimistisch dat bedrijven die zich vóór de pandemie in een gezonde positie bevonden, hier doorheen gaan komen. Misschien met minder vet op het bot maar wel veerkrachtiger. ”

 

OVER DE INDEX: Als onafhankelijke dienstverlener in verzekeringsland die samenwerkt met meer dan 100 leasemaatschappijen in 13 Europese landen, biedt Acquis al meer dan tien jaar gespecialiseerde verzekeringsprogramma’s voor het leasen van equipment. In de loop van de tijd hebben onze managementgegevens bewezen dat ze een betrouwbare vroege indicator zijn van veranderingen in de volumes van nieuwe contracten in de lease-industrie.
De eigen volumes van Acquis bestaan voornamelijk uit kleine bedrijfsmiddelen met een gemiddelde ticketgrootte van € 12.000. 58% van de volumes bestaat uit IT- / kantoorapparatuur, 15% detailhandel en 12% productie, de rest bestaat uit bouw, materiaalbehandeling, medische en andere activa.